กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง CHUMCHON BANFANG SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก  

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    มาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลสถิติการให้บริการ
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ให้บริการ
    แผนงบประมาณประจำปี 2565
    แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม2565)
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
    การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2565
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี 2565
    รายงานการติดตามการดำเนินงานการทุจริต รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

http://banfang.kkzone1.go.th/data/fileattach/14-10-2021-21-00-34_1477097778.jpg

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

https://youtu.be/gK8BxK-SsUsไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      4 คน

สถิติเดือนนี้:   1394 คน

สถิติปีนี้:        4700 คน

สถิติทั้งหมด: 28539 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

1.1  ประวัติสถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  เดิมชื่อโรงเรียนฝางวิทยาคาร  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  กันยายน  2476  โดยรองอำมาตย์เอกหลวงราษฎร์ธุรกิจ  นายอำเภอพระลับ  ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล  ตำบลบ้านทุ่ม  6     (วัดบูรพาราม)  บ้านฝาง  ตำบลบ้านทุ่ม  อำเภอพระลับ  จังหวัดขอนแก่น  มีนายทินกร  อาวรรณดี         เป็นครูใหญ่  และมีนายเติ้ง  คำชาลีและนางสาวอัมพร  อาวรรณดี  เป็นครูประจำชั้น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  โดยในปีแรกที่เปิดทำการสอนมีครูจำนวน  3  คน  นักเรียนจำนวน  110  คน

          ปี พ.ศ. 2477  ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  มีครูจำนวน 3 คน นักเรียนจำนวน 167  คน

          ปี พ.ศ. 2478-2479  ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  มีครูจำนวน  3  คน นักเรียนจำนวน   210 คน

          ปี พ.ศ. 2480 ทางราชการได้บรรจุครูมาเพิ่มอีก 2 คน คือนายผง จันทบุตร และนายจันทร์  คำสิงห์  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-5  มีนักเรียน  220  คน

          ปี พ.ศ. 2481  ทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีครูจำนวน 5 คน นักเรียน 266 คน ต่อมา  พ.ศ. 2448  มีครูมาเพิ่มอีกเป็น 6 คน

          ปี พ.ศ. 2485 ได้ปลูกสร้างอาคารถาวรแบบ ป.1 ฉ. จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน บนที่ดินชาวบ้านบริจาคอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดบูรพาราม และตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านฝางวิทยาคาร” มีครูจำนวน    7 คน นักเรียน 380 คน

          ปี  พ.ศ. 2486 ทางราชการได้ย้ายนายเกษม  ศิริสุนทร  มาเป็นครูใหญ่แทนนายทินกร  อาวรณ์รณดี  ในปีนี้มีครู 9 คน

          ปี  พ.ศ. 2487 ทางราชการได้ย้ายนายอุดชุม วงศ์วีระขันธ์ มาเป็นครูใหญ่แทนนายสัญญา  ศรีอิสาน

          วันที่  5  พฤษภาคม  2491  ทางราชการได้ยกฐานะครูประชาบาล  เป็นข้าราชการพลเรือน

          ปี  พ.ศ. 2493  ทางราชการได้ย้ายนายสาร  บูโฮม  มาเป็นครูใหญ่แทนนายอุดชุม  วงศ์วีระขันธ์และในปีเดียวกันกระทรวงศึกษาแห่งชาติได้เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติให้โรงเรียนประถมศึกษาทำการสอน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

          ปี  พ.ศ. 2497  นายสาร  บูโฮม  ถึงแก่กรรม  นายโสม  มูลวิชา  จึงได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

          ปี  พ.ศ. 2502  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายทา  กาจหาญ    เป็นครูใหญ่แทนนายโสม  มูลวิชา 

          ปี  พ.ศ. 2503  กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่  ให้โรงเรียนประถมศึกษา  เปิดสอน  ป.1

           ปี  พ.ศ. 2507  โรงเรียนฝางวิทยาคาร  ได้ทำการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4  เหมือนเดิม

เรียกว่าประถมต้น มีนายประพันธ์  กิตติบริสุทธิ์  เป็นครูใหญ่  ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่  5-7  ได้แยกไปเรียนที่อาคารสร้างใหม่เรียกว่าโรงเรียนประถมปลาย  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ

          ในปีเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณมาสร้างอาคารเรียนแบบ 008  จำนวน 1  หลัง  11 ห้องเรียน ทำการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 เรียกว่าโรงเรียนฝางประชาศึกษา เป็นโรงเรียน  ประถมปลาย สังกัดกองการศึกษาพิเศษ ได้ที่ดินซึ่งประชาชนบริจาคจำนวน 17 ไร่ 3 งาน ติดถนนมะลิวัลย์  มีนายทา  กาจหาญ  เป็นครูใหญ่คนแรก  บริหารงานแยกออกจากโรงเรียนฝางวิทยาคาร

          ปี  พ.ศ. 2508 นายทา กาจหาญ ย้าย และมีนายจินดา  ศรีนวกุล มาเป็นครูใหญ่แทน จนถึง     พ.ศ. 2513 นายจินดา  ศรีนวกุล    ได้ไปช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายวัฒนา จันทร  มาเป็นครูใหญ่แทน

          ปี  พ.ศ. 2517  นายจำรูญ  เสนามนตรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายวัฒนา  จันทร 

          ปี  พ.ศ. 2518  นายประสิทธิ์  เก้งโทน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  แทน  นายจำรูญ  เสนามนตรี  (14  มกราคม  2518)

          ปี  พ.ศ. 2519  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมชน 15

          ปี  พ.ศ. 2520  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติให้โรงเรียนประถมศึกษา  เปิดทำการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  ได้มีการแบ่งเป็นประถมต้น  ประถมปลาย  ต่อมาจึงมีการรวมโรงเรียนฝางวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนเดียวกัน  และได้รื้ออาคารเรียนโรงเรียนฝางวิทยาคารไปปลูกสร้างในที่ดินโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  โดยมีนายจันทร์  บุญลือ  ครูใหญ่โรงเรียนฝางวิทยาคารเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ชุมชน 15

          ปี  พ.ศ. 2521  นายประสิทธิ์  เก้งโทน ครูใหญ่ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง”

          ปี  พ.ศ. 2522  นายประสิทธิ์  เก้งโทน  ได้เลื่อนตำแหน่งจากครูใหญ่  เป็น อาจารย์ใหญ่ ระดับ 5  และทางราชการได้โอนโรงเรียนประถมศึกษา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

          ปี  พ.ศ. 2525  โรงเรียนมีการพัฒนาดังนี้

  1. สร้างอาคารแบบ  ป  1  ฉ  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  50,000  บาท
  2. ปรับสนามฟุตบอลใหม่  งบประมาณ  20,000  บาท
  3. สร่างสนามเด็กเล่น  พร้อมอุปกรณ์  งบประมาณ  15,400  บาท
  4. สร้างหอสมุด  1  หลัง  งบประมาณ  10,000  บาท
  5. สร้างอาคารศูนย์วิชาการ  1  หลัง  งบประมาณ  10,000  บาท
  6. ซื้อม้าหินอ่อน  40  ตัว  งบประมาณ  17,500  บาท

          ปี  พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 จำนวน 1 หลัง              6  ห้องเรียน  งบประมาณ  765,000  บาท

          ปีงบประมาณ  2527  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบเรือนแถว  (แบบ  สปช.  303/24)  จำนวน  1  หลัง  6  หน่วย  งบประมาณ  900,000  บาท

          ปีงบประมาณ  2528  ผู้บริหารโรงเรียนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่  ระดับ  7  มีการสร้างประปาในโรงเรียนด้วยงบประมาณ 53,200 บาท และนายเต็ม  รัตนปรีดา ได้สร้างพระพุทธรูปมอบให้โรงเรียน

          ปี  พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 จำนวน 1 หลังงบประมาณ  824,000  บาท  สร้างส้วมแบบสปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 6 ที่นั่ง งบประมาณ  60,000 บาท

          ปี  พ.ศ. 2531 คณะครูและประชาชน ร่วมกันสร้างรั้วทางทิศตะวันตก  คิดเป็นเงิน 20,000  บาทวันที่  30  กันยายน  2532  นายประสิทธิ์  เก้งโทน  อาจารย์ใหญ่เกษียณอายุราชการ                       วันที่  15  พฤศจิกายน  2532  นายส.สันติสุข  กุฎจอมศรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ปี  พ.ศ. 2533  ประชาชนชาวบ้านและคณะครูได้ร่วมกันสร้างประตูโรงเรียน  ป้ายชื่อโรงเรียน  ราคา  56,000  บาท  เหล็กดัดติดอาคารอเนกประสงค์  ราคา  10,000  บาท  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26  จำนวน 1 หลัง 6 ที่นั่ง และต่อเดิมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26                จำนวน 2  ห้องเรียน

          ปี  พ.ศ. 2534  นายสมร  นางเข็มฮวย  รัชนธรรม  ได้บริจาคเงิน  20,000 บาท คณะครู       และชาวบ้านบริจาคเงินจำนวน  33,000  บาท  สร้างศาลาอเนกประสงค์  (ทรงไทย  จำนวน  1  หลัง)

          ปี  พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช  105/24  จำนวน  1  หลัง  2  ชั้น  8  ห้องเรียน ด้วยงบประมาณ  1,780,000  บาท  ต่อมาโรงเรียนได้ติดตั้งโทรศัพท์ และไฟฟ้าในอาคารเรียนหลังใหม่

          ปี  พ.ศ. 2536  นายรัญจวน  นางปรียานุช  ศรีภักดี  พร้อมญาติๆได้สร้างสนามวอลเล่ย์บอล       ให้โรงเรียนคิดเป็นเงิน  24,000  บาท

          สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้มีคำสั่งที่  60/2536  แต่งตั้งให้            นายส.สันติสุข  กุฎจอมศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ   โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  และมอบให้นายองอาจ  สมวงษา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นผู้รักษาการ   ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ                     ได้มีคำสั่งที่  1444/2536  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2536  เลื่อนและแต่งตั้งให้นายเอกสิทธิ์  กิตติสิทธิชัย  ผู้บริหารโรงเรียน  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะคา  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง       ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน  2536  จนถึง            วันที่  16  กุมภาพันธ์  2539

          ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้                   นายบุญฤทธิ์  ศิลาแก้ว  ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น    ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ตามคำสั่ง  94/2539  ลงวันที่  21  มีนาคม  2539

          วันที่  3  กุมภาพันธ์  2541 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายผัน  สีสุกอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ตามคำสั่ง  สปช.ที่  148/2541  ลงวันที่  15  มกราคม  2541

          ปี  พ.ศ. 2543  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  เป็นโรงเรียนดีเด่นขนาดกลาง  เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ  ปี  พ.ศ.  2554  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน           การประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนดีเยี่ยมขนาดกลาง  เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ

          ปี  พ.ศ. 2545  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เข้าโครงการขยายผล  โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ  กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการและในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยสจ.ถวิล  จำปางาม  ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง              อาคารอเนกประสงค์มูลค่า  400,000  บาท       

          ปี  พ.ศ. 2546  มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการยุบสำนักงานการประถมศึกษา        อำเภอบ้านฝาง  โรงเรียนจึงขออนุญาตใช้ประโยชน์อาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านฝางและที่ดินทั้งหมดได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  ให้เข้าใช้ประโยชน์ได้      ตามหนังสือที่  ศธ  04025/374  ลงวันที่  30  กรกฎาคม  2546  โรงเรียนจึงปรับปรุงเป็นห้องเรียนอนุบาล  1  และอนุบาล  2  รวม  4  ห้องเรียน

          ปี  พ.ศ. 2547  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 เป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบอำเภอบ้านฝาง  ได้รับงบประมาณ  500,000  บาท  มาพัฒนาสื่ออุปกรณ์  สำหรับเด็กปฐมวัย

          ปี  พ.ศ. 2549  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ             ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นโรงเรียนแกนนำต้นแบบ เงินทองของมีค่า  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัด สร้าง “ลานเล่นบรีส               เพิ่มพลังเรียนรู้” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี         ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต  1 สร้างอาคารเรียนแบบ  105/29     (ปรับปรุง  2545)  1  หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  2,048,000  บาท  และมีผู้บริจาคต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์  1  ห้องเรียน  พื้นที่  72  ตารางเมตร  งบประมาณ  150,000  บาท  ผู้บริจาคประกอบด้วยนายพิชัย  ยุทธศิลป์เสวี  50,000  บาท  นางประนอม  สิงหศิริ  50,000  บาท  คณะครูและชุมชน  50,000  บาท

          ปี  พ.ศ.  2549  นายปรีชา  ศรีลับขวา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านม่วง  อำเภอเมืองขอนแก่น  มาดำรงตำแหน่งเดิมที่โรงเรียนนี้  และในปี  พ.ศ.  2550  คณะศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง รุ่น  2502  ได้ร่วมกันบริจาคสร้างฐานเสาธงด้านหน้าอาคารเรียน  เป็นเงิน  120,000  บาท

          ปี  พ.ศ.  2550  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  1  เป็นโรงเรียนต้นแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  ในกลุ่มวิชาหลัก  คือภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  ได้รับเงินบริจาคจากคณะครูและชุมชนต่อเติมห้องผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นเงิน           50,000  บาท

          ปี  พ.ศ. 2551 วันที่ 16 มกราคม  2551  นายผัน  สีสุกอง  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนมอนใคร่นุ่นวังหิน  และนายอุดม จันทร์โสดา ผู้อำนวยการโรงเรียน                          บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด  อำเภอบ้านฝางได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน

          คณะศิษย์เก่า  คณะครู  ได้ร่วมกันบริจาคสร้างป้ายโรงเรียน  ป้ายกลางด้านถนนมะลิวัลย์ เป็นเงิน  150,000  บาท

          ปี  พ.ศ. 2551  ภาคเรียนที่  2  ได้ย้ายการศึกษาระดับก่อนประถมที่  สปอ. บ้านฝางเดิม          มาเรียนที่เดียวกัน ที่โรงเรียนชุมชนบ้านฝางปัจจุบัน

          ปี  พ.ศ.  2552  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเรื่อง  “เงินทองของมีค่า”  บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง อันดับ 2 ของประเทศ ระดับประถมศึกษาจาก สพฐ.ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์  แห่งประเทศไทย  เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสพป.ขอนแก่น  เขต  1  ให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม   ในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551

          ปี พ.ศ.  2553  - 2555  โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโดยได้รับประมาณ     การก่อสร้างจากเงินบริจาคจาก พ่อแม่  ผู้ปกครอง ชุมชน  บุคคล  หน่วยงาน องค์การต่าง ๆ สิ้นงบประมาณ รวม  4,000,000  บาทเมื่ออาคารแล้วเสร็จคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน ได้ร่วมกันตั้งชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดห้องสมุดและกิจกรรมรักการอ่านดีเด่น อันดับ 1 ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้รับคัดเลือกจากสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น  และได้รับคัดเลือกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น  ให้เป็นโรงเรียนที่จัดสหกรณ์ดีเด่น อันดับ 1  ของ สพป.ขอนแก่นเขต  1 

          โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา  2553

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มอบเกียรติบัตร  เพื่อแสดงว่านายอุดม  จันทร์โสดา  ผู้บริการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับ        รางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน    ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา  2553  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2554

          ปีงบประมาณ  2556  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดค่าลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     เป็นอาคารเรียน สปช. 105 /29  (ปรับปรุง 2 ชั้น  4  ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง  บันได  2  ข้าง )   งบประมาณ 3,465,000 บาทเริ่มสัญญาก่อสร้างวันที่   16   พฤศจิกายน  2556   ถึง  14   กันยายน   2556

          ปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้ก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องสมุดเพื่อจัดทำห้องมัลติมีเดีย โดยได้รับงบประมาณจาก การจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากหมู่บ้าน ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านฝาง และจากผู้ปกครองนอกเขตบริการ  สิ้นงบประมาณ  ประมาณ  300,000  บาท

          เมษายน   2557   โรงเรียนได้รับบริจาคพระประธานปางสมาธิจาก คุณสมบูรณ์  ถิตย์รัศมี       และญาติๆ ราคา  130,000  บาท  และโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารประดิษฐานหอพระประธาน              สิ้นเงินประมาณ  200,000  บาท  

          ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม ได้ย้ายเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ 9941/2561                      ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

          ปีการศึกษา 2561 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในโครงการ 1 ตำบล            1 โรงเรียนคุณภาพ และได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน          ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ปีการศึกษา 2562 ก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 2 หลัง

          ปีการศึกษา 2562 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น

          ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดนิทรรศการการเรียนรู้การจัดสหกรณ์ในโรงเรียน

          ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รอบที่ 3   รับรองคุณภาพปี 2562-2566

          ปีการศึกษา 2563 ได้ก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครองโดยได้รับเงินบริจาคจากคุณครูประนอม สิงหศิริ คุณครูคำไข  น้อยชมภู  และคุณครูจันทิวา  เวชชกามา  เป็นเงิน 75,000 บาท

 

      

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่