กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง CHUMCHON BANFANG SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก  

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    มาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลสถิติการให้บริการ
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ให้บริการ
    แผนงบประมาณประจำปี 2565
    แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม2565)
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
    การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2565
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี 2565
    รายงานการติดตามการดำเนินงานการทุจริต รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

http://banfang.kkzone1.go.th/data/fileattach/14-10-2021-21-00-34_1477097778.jpg

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

https://youtu.be/gK8BxK-SsUsไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      7 คน

สถิติเดือนนี้:   1397 คน

สถิติปีนี้:        4703 คน

สถิติทั้งหมด: 28542 คน

ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
    ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสนามบิน

...
    O-NET

...
    โครงการสถานศึกษาสีขาว

...
    สืบสานประเพณีบุญคูนลาน

...
    Morning talk

...
    การทดสอบ N-NET

...
    ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ

...
    ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

...
    Morning talk

...
    ประเมินรองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

...
    มอบเกียรติบัตรนักเรียน

...
    รับทุนการศึกษา

...
    มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภา

...
    วันครู พ.ศ. 2566

...
    โรงเรียนปลอดบุหรี่

...
    วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

...
    นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน

...
    Morning talk

...
    ค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทาง

...
    กิจกรรม Morning talk

...
    นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

...
    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการพูด อ่าน

...
     ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพ...
    เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและเนตรนาร

...
    เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุ

...
    โครงการดรุณธรรม ระดับปฐมวัย

...
    โครงการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

...
    9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

...
    ศึกษาดูงานระดับชั้นปฐมวัยรูปแบบมอนเตสซอรี

...
    ค่ายคุณธรรม-พุทธบุตร

...
    ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯที่ 9

...
    Morning talk

...
    บ้านฝางโซนใต้เกมส์

...
    Morning talk

...
    นิเทศการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์

...
    Morning talk

...
    การสอบธรรมศึกษา

...
    5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

...
    กีฬาภายใน ปี 2565

...
    พิธีมอบเกียรติบัตรข

...
    พิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA

...
    นิเทศติดตามหารเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

...
    วันตำรวจ ปี 2565

...
    มอบเงินอุดหนุนนักเรียนมุนเสมอภาค

...
    การประเมิน PA

...
    กิจกรรม Morning talk

...
    ต้อนรับคณะกรรมการควบคุมภายใน

...
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับเขตพื้นที่การศึ

...
    สนามสอบ กศน.อำเภอบ้านฝาง

...
    ศึกษาดูงานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ รร.อนุบ

...
    โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง

...
    กิจกรรม Morning talk

...
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับกลุ่มเครือข่าย

...
    ประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

...
    นิเทศการสอนนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษ

...
    มอบรางวัลและเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห

...
    นักเรียนแกนนำขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่

...
    กิจกรรม Morning talk

...
อ่านข่าวทั้งหมด...