กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง CHUMCHON BANFANG SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก  

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    มาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลสถิติการให้บริการ
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ให้บริการ
    แผนงบประมาณประจำปี 2565
    แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม2565)
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
    การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2565
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี 2565
    รายงานการติดตามการดำเนินงานการทุจริต รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

http://banfang.kkzone1.go.th/data/fileattach/14-10-2021-21-00-34_1477097778.jpg

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

https://youtu.be/gK8BxK-SsUsไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      9 คน

สถิติเดือนนี้:   1399 คน

สถิติปีนี้:        4705 คน

สถิติทั้งหมด: 28544 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม

นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0817296262

นายวิทยา แสนแป้

นายวิทยา แสนแป้

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

0905763167

นายสมศักดิ์ หาปู่ทน

นายสมศักดิ์ หาปู่

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0883383218

นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธ์

นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0819743112

นางสาววิลาวรรณ งามชัยภูมิ

นางสาววิลาวรรณ งามชัยภูมิ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0823050054

นางกฤติยา หาญสุริย์

นางกฤติยา หาญสุริย์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

0868615187

นางดาริน ทนทาน

นางดาริน ทนทาน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0870084495

นางโสพิณ ศรีสำโรง

นางโสพิณ ศรีสำโรง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0883087378

นางกานต์พิชชา หาปู่ทน

นางกานต์พิชชา หาปู่ทน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0880344939

นางเบ็ญจพร นากสีนวน

นางเบ็ญจพร นากสีนวน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์  0844289327

นางสาวสุกานดา สร้อยพิมาย

นางสาวสุกานดา สร้อยพิมาย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 085-7381969

นางพัชรีพร ศรีสุธัญญาวงศ์

นางพัชรีพร ศรีสุธัญญาวงศ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0956452362

นางจิราภรณ์ พรมสีแก้ว

นางจิราภรณ์ พรมสีแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

085-9289076

นางโสภา จันทร์เทพย์

นางโสภา จันทร์เทพย์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0819744861

นางกิตติยา คนล้ำ

นางกิตติยา คนล้ำ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 083-3728833

นางสาวธนัญญา ดวงธนู

นางสาวธนัญญา ดวงธนู

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0896273329

นางสาวพรผกามาศ ชาอุ่น

นางสาวพรผกามาศ ชาอุ่น

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0836635313

นางสาวณหทัย ใจบุญ

นางสาวณหทัย ใจบุญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0887331156

นางศกุลตลา ฉัตรสุวรรณ

นางศกุลตลา ฉัตรสุวรรณ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0896265097

นายเอกพันธ์ หร่องบุตรศรี

นายเอกพันธ์ หร่องบุตรศรี 

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

0823125841

 

นางสาวพิชาพัชร รัตวร

นางสาวพิชาพัชร รัตวร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

0619686456

นางสาวนันท์ชนก พลยะเรศ

นางสาวนันท์ชนก พลยะเรศ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0894215399

นางสาวมุจรินทร์ เพิดภูเขียว

นางสาวมุจรินทร์ เพิดภูเขียว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์  0875461933

นางนวรัตน์ คนสอน

นางนวรัตน์ คนสอน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0880949556

นางสาวพรนิภา เทศต้อม

นางสาวพรนิภา เทศต้อม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

0879471123

นางอุษนีย์ ทองอินทร์

นางอุษนีย์ ทองอินทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

0898084940

นายสุรสีห์ ศรีสุธัญญาวงศ์

นายสุรสีห์  ศรีสุธัญญาวงศ์

พนักงานราชการ

0658638316

นางธิดารัตน์ ชารีมาตย์

นางสาวธิดารัตน์ ชารีมาตย์

ตำแหน่ง ธุรการ

0894184028

 

นายณัฐพัฒน์ แสนสมบัติ

นายณัฐพัฒน์ แสนสมบัติ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

0953289504

นายชัยชนะ เชื่อคำ

นายชัยชนะ  เชื่อคำ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

0899546645

E-mail: cheakam.ch@gmail.com

Id line : 0899546645 

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...