กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง CHUMCHON BANFANG SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

More...
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก  

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    มาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลสถิติการให้บริการ
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ให้บริการ
    แผนงบประมาณประจำปี 2565
    แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม2565)
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
    การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2565
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี 2565
    รายงานการติดตามการดำเนินงานการทุจริต รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

http://banfang.kkzone1.go.th/data/fileattach/14-10-2021-21-00-34_1477097778.jpg

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

https://youtu.be/gK8BxK-SsUsไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      6 คน

สถิติเดือนนี้:   1396 คน

สถิติปีนี้:        4702 คน

สถิติทั้งหมด: 28541 คน

 

รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ


เมื่อ [2022-09-16 18:30:05]

รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ชื่อผลงาน การผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระบบ Obec Content Center ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EPUB) เรื่อง รูปเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ
ผู้เสนอผลงาน นายชัยชนะ  เชื่อคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านฝาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ความเป็นมาและความสำคัญ

            การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Mathematics for All) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีค่า มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพื่อจะได้เป็นกำ ลังของชาติ ( Man Power ) สืบไป การสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 นี้ จำ เป็นจะต้องอาศัยครูผู้รู้คณิตศาสตร์ เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้นั้นมาพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้รู้คณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) อย่างสมสมัย ทันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ นอกจากนี้การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21นี้ จะต้องเป็นการจัดการศึกษาที่ช่วยเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้สงบสุข มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เจริญรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง

             การสอนคณิตศาสตร์ในยุคนี้ จำเป็นต้องให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มากพอเพียง และสามารถนำ ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ นอกจากนี้การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ยังจะต้องเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเยาวชน เพื่อให้รับกับการศึกษาในระดับมัธยมที่สูงขึ้น ในศตวรรษที่ 21 นี้ เยาวชนไทยจะได้รับการศึกษามัธยมเป็นอย่างตํ่า เนื่องจากการศึกษาภาคบังคับจะขยายไปถึงมัธยมศึกษา ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาจะต้องปรับปรุงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของตนเองให้สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จำ เป็นที่ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ รู้จักดัดแปลงตัวอย่างกิจกรรมแบบฝึกหัด ตลอดจนหาสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง การสอนให้เยาวชนรู้จักคิดเป็น ทำ เป็น แก้ปัญหาเป็นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนั้นยังจำ เป็นต้องฝึกให้เยาวชน รู้จัก พูด แสดงความคิดอย่างชัดเจน สมเหตุสมผล มีวิจารณญาณ ฝึกให้เยาวชนเป็นผู้รู้จริง ใฝ่แสวงหาความรู้ กล้าแสดงความรู้ และความคิด เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นผู้มีนํ้าใจ และสามารถทำ งานร่วมกับผู้อื่นได้ การจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษานี้ ยังมีความจำ เป็นที่ครูผู้สอน จะต้องหาสื่ออุปกรณ์ ( Manipulative Objects ) มาประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ฝึกการทำ งานร่วมกัน ( Co-operative Learning ) นั้น จะมีประโยชน์ต่อเด็กเพราะจะเป็นการเตรียมเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่มีค่า ( Productive Citizens ) ในยุคข่าวสารสนเทศและยุคไร้พรมแดนต่อไป

          ดร.ปานทอง กุลนาถศิริ, ผู้เชี่ยวชาญ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่รายงานการผลิตสื่อนวัตกรรม.pdfที่นี่

ที่มา:  คลิกที่นี่